Prepravy nákladnými vozidlami

Lagermax má pre vás vždy najvýhodnejšie riešenie prepravy po cestách.

Lagermax Spedition ponúka prepravy nákladnými vozidlami po celej Európe, optimálne rýchlo a ekonomickými cestami.

Rakúska dopravná sieť ponúka efektívnu dobu prepravy a pokrýva celkové zásobovanie v rámci Rakúska pomocou Lagermax skladov v spolkových krajinách.

Sieť zberných miest spoločnosti Lagermax poskytuje v rámci celej Európy ekonomicky a ekologicky najlepšie prepravné riešenia nákladnými automobilmi, od domu k domu, so zapojením osvedčenej partnerskej siete. Špecialisti zbernej prepravy spoločnosti Lagermax nájdu pre každý prípad vhodný spôsob prepravy. V závislosti na relácii a konkurencieschopnosti nasadíme kombinované možnosti prepravy a dopravníky.

Vaše výhody

  • Optimálna dĺžka
  • trvania ekonomická
  • preprava sieť partnerov
  • kombinovaná preprava a dopravníky
  • zberná preprava – spájanie tovaru, príp. zásielok

Čiastkové a kompletné nakládky

Lagermax zaručuje plošné zásobovanie po celej Európe

Vyžiadať si ponuku na prepravu

Vyhotovíme vám nezáväznú individuálnu ponuku!