Lagermax hat immer die passende Transportlösung auf der Straße für Sie.

Prepravy nákladnými vozidlami

Lagermax má pre vás vždy najvýhodnejšie riešenie prepravy po cestách.

Lagermax Spedition ponúka prepravy nákladnými vozidlami po celej Európe, optimálne rýchlo a ekonomickými cestami.

Rakúska dopravná sieť ponúka efektívnu dobu prepravy a pokrýva celkové zásobovanie v rámci Rakúska pomocou Lagermax skladov v spolkových krajinách.

Sieť zberných miest spoločnosti Lagermax poskytuje v rámci celej Európy ekonomicky a ekologicky najlepšie prepravné riešenia nákladnými automobilmi, od domu k domu, so zapojením osvedčenej partnerskej siete. Špecialisti zbernej prepravy spoločnosti Lagermax nájdu pre každý prípad vhodný spôsob prepravy. V závislosti na relácii a konkurencieschopnosti nasadíme kombinované možnosti prepravy a dopravníky.

Vaše výhody

  • Optimálna dĺžka
  • trvania ekonomická
  • preprava sieť partnerov
  • kombinovaná preprava a dopravníky
  • zberná preprava – spájanie tovaru, príp. zásielok

Čiastkové a kompletné nakládky

Lagermax zaručuje plošné zásobovanie po celej Európe

Vyžiadať si ponuku na prepravu

Vyhotovíme vám nezáväznú individuálnu ponuku!

Lagermax erstellt Ihnen ein unverbindliches, individuelles Angebot!