Einzigartige Fahrzeugaufbereitung (PDI) sowie spezielle Auto-Umbauten, Umbauten von Werbefahrzeugen und Sonderfahrzeuge.

Prestavba a príprava automobilov

Vy máte želania, my ich realizujeme!

Preprava automobilov Lagermax disponuje špeciálnymi výkonmi a službami týkajúcich sa vašich automobilov.

Ťažisková kompetencia je nevyhnutná pre jedinečnú prípravu vozidiel (PDI), ako aj pre špeciálnu prestavbu automobilov, prestavbu reklamných automobilov a špeciálnych automobilov.

Opravy laku a celková oprava kompletujú služby spoločnosti Lagermax v oblasti automobilov.

PDI – Pre Delivery Inspection

Dielňa neobmedzených možností.

Oprava

Vlastné lakovacie dielne a moderne vybavené dielne.

Prestavby a inštalácie osobných vozidiel

Nechajte nás niečo pridať, pretože pre nás nie je nič nemožné!

Lassen Sie sich von uns was drauf setzen, denn Nichts ist für uns unmöglich!

Prestavby a inštalácie nákladných vozidiel

Nechajte nás niečo pridať, pretože pre nás nie je nič nemožné!

Lagermax ist ständig bemüht, Fahrzeugmodifikationen jeglicher Art für Sie zur vollsten Zufriedenheit zu erledigen.

Hasiči

Služby týkajúce sa vášho automobilu.

Zoznam cien

Krátko a kompaktne.

Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.