Prestavba a príprava automobilov

Vy máte želania, my ich realizujeme!

Preprava automobilov Lagermax disponuje špeciálnymi výkonmi a službami týkajúcich sa vašich automobilov.

Ťažisková kompetencia je nevyhnutná pre jedinečnú prípravu vozidiel (PDI), ako aj pre špeciálnu prestavbu automobilov, prestavbu reklamných automobilov a špeciálnych automobilov.

Opravy laku a celková oprava kompletujú služby spoločnosti Lagermax v oblasti automobilov.

PDI – Pre Delivery Inspection

Dielňa neobmedzených možností.

Oprava

Vlastné lakovacie dielne a moderne vybavené dielne.

Prestavby a inštalácie osobných vozidiel

Nechajte nás niečo pridať, pretože pre nás nie je nič nemožné!

Prestavby a inštalácie nákladných vozidiel

Nechajte nás niečo pridať, pretože pre nás nie je nič nemožné!

Hasiči

Služby týkajúce sa vášho automobilu.

Zoznam cien

Krátko a kompaktne.