Novinky o mýte v Nemecku

Vďaka nim ste vždy najlepšie informovaní.

Zvýšenie mýta pre nákladné automobily od 01. októbra 2015

25.09.15

Dňa 5. novembra 2014 prijala nemecká spolková vláda zákon o zvýšení mýta od 01. októbra 2015. Okrem

 • rozšírenia spoplatnenej cestnej siete o 1 100 kilometrov
 • a znížení povinnosti platiť mýto pre nákladné automobily už od 7,5 do HZGW
 • sa zmenil aj počet tried náprav z 2 na 4.

 

Zvýšenie vo forme „diaľničného mýta za prejdenú vzdialenosť“ sa na našej strane premietne do cien až od zákonného dátumu zavedenia.

 

Špecialisti Nové tarify mýta nájdete pod Menu tabuľky máta/Nemeckok dispozícii na stiahnutie.

Zvýšenie mýta pre nákladné automobily od 01.01.2009

01.01.09

Zvýšenie mýta pre nákladné automobily v Nemecku od 01.01.2009

 

Dňa 7. novembra prijala nemecká spolková vláda zákon o zvýšení mýta od 01. januára 2009. Tým sa zvýšili sadzby mýta na nemeckých diaľniciach v závislosti od emisnej triedy o 40 až 90 percent.

 

Na základe analýzy štruktúry nášho vozového parku (motory Euro III až Euro V) sme zaviedli zmiešanú kalkuláciu. Toto dodatočné zaťaženie vo forme mýta za prejdenú vzdialenosť činí tým pádom 46,2 % a započítava sa na existujúce sadzby mýta od dátumu zavedenia 01. januára 2009.

  Zavedenie Roadpricing

  28.12.07

  Roadpricing Nemecko

   

  Nemecká spolková vláda zaviedla 01.01.2005 na nemeckých diaľniciach mýto. Priemerná sadzba mýta na kilometer je 12,4 centov. V Nemecku sa tým pádom zvýšili náklady na prepravu

  • kusových zásielok o 8 percent
  • čiastkových a kompletných nakládok o 8 až 18 percent.

   

  Vozidlá s mýtnou povinnosťou: všetky vnútroštátne aj zahraničné vozidlá alebo súpravy s celkovou prípustnou hmotnosťou minimálne 12 ton, ktoré sú určené výhradne na prepravu nákladu a ktoré využívajú sieť nemeckých diaľnic.

  • Spoplatnená cestná sieť: nemecké diaľnice, vrátane čerpacích a oddychových staníc. Pre jazdu na A 5 (nemecko-švajčiarska, príp. nemecko-francúzska hranica až po Müllheim/Neuenburg) a A 6 (nemecko-francúzska hranica až po Saarbrücken-Fechingen) nie je nutné v oblasti blízko hraníc s Francúzskom a Švajčiarskom platiť žiadne mýto.
  • Výška mýta: Výška mýta závisí od prejdenej vzdialenosti na spoplatnených cestách, počtu náprav vozidla a triedy znečistenia emisiami vozidlom alebo súpravou. Tarify mýta podľa toho činia od 0,09 EUR po 0,14 EUR za kilometer. Trieda znečistenia emisiami môže byť preukázaná napríklad formulárom CEMT alebo emisiami ťahača.

   

  Kontroly a sankcie
  Porušenia zákona o diaľničnom mýte sa prísne pokutuje. Okrem doplatenia mýta sa vyrúbi aj pokuta, ktorá môže byť v prípade úmyselného krátenia mýta 300 EUR, pri nedbalostnom neuhradení 150 EUR. V prípade opakovaného porušenia môže byť udelená pokuta vo výške max. 20 000 EUR.

  Ďalšie informácie o systéme nemeckého mýta pre nákladné automobily nájdete na http://www.toll-collect.de/

   

  Keďže je Nemecko ústrednou krajinou pre tranzit do Škandinávie, Veľkej Británie, Beneluxu, Francúzska, Španielska a Portugalska, je v súvislosti so zvyšovaním mýtnych nákladov nutné počítať aj so zvyšovaním nákladov na prepravu. Morské prepravy, realizované napríklad veľkými prístavmi v Hamburgu, Brémach, Rotterdame alebo Antverpách, sú rovnako dotknuté zavedením mýta v Nemecku.