Value-Added-Services

Value-Added-Services

Proaktívne sledovanie zásielky a/alebo mesačné správy

prebehnú rovnako jednoducho a nekomplikovane.

Ako poskytovateľ úplných logistických služieb ponúka Lagermax svojim zákazníkom rozsiahle služby Value-Added-Services.

Proaktívne sledovanie zásielky a/alebo mesačné správy prebiehajú rovnako jednoducho a bez komplikácií. Pomocou SPOC-správ (Single Point Of Contact) sa presne stanoví osobná starostlivosť o každého jednotlivého zákazníka. Výrobcovia, predajcovia a fyzické osoby dostanú rýchle a kompletné informácie. Potrebujete dodatočný personál? Žiadny problém, radi vám pomôžeme pri poskytnutí personálu.

Vaše výhody

  • Etiketovanie
  • Zabalenie
  • Vzorky
  • Prebalenie
  • Tvorba súprav
  • Reportovanie automatické hlásenie stavu
  • vykonávanie a realizácia inventúry

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43 662 40902561