Pre chemický priemysel

Naše riešenia sú individuálne, rovnako ako vaše nároky.

Bezpečne je bezpečne! Bezpečnosť ako aj najväčšie kritériá kvality tak pri preprave, ako aj pri skladovaní nebezpečných materiálov – to všetko ponúka Lagermax ako logistický profesionál v chemickom priemysle.

Sklad nebezpečných materiálov spoločnosti Lagermax (ADR) je časťou Lagermax skladovacieho konceptu. Na základe nariadenia Seveso sa množstvá tovaru v ADR sklade vždy posudzujú podľa celkového posúdenia kompletného toku nebezpečných materiálov (Warehousing distribúcie).

Pravidelné školenia a vzdelaní zamestnanci sú zárukou bezproblémového priebehu prepravy a skladovania nebezpečných nákladov. Pre celý rad špecifických požiadaviek národných a medzinárodných zákazníkov sme vytvorili vlastné koncepty a realizujeme ich spoločne so zákazníkmi.

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Internationale Spedition GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43 662 40902561
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.