Pre chemický priemysel

Naše riešenia sú individuálne, rovnako ako vaše nároky.

Bezpečne je bezpečne! Bezpečnosť ako aj najväčšie kritériá kvality tak pri preprave, ako aj pri skladovaní nebezpečných materiálov – to všetko ponúka Lagermax ako logistický profesionál v chemickom priemysle.

Sklad nebezpečných materiálov spoločnosti Lagermax (ADR) je časťou Lagermax skladovacieho konceptu. Na základe nariadenia Seveso sa množstvá tovaru v ADR sklade vždy posudzujú podľa celkového posúdenia kompletného toku nebezpečných materiálov (Warehousing distribúcie).

Pravidelné školenia a vzdelaní zamestnanci sú zárukou bezproblémového priebehu prepravy a skladovania nebezpečných nákladov. Pre celý rad špecifických požiadaviek národných a medzinárodných zákazníkov sme vytvorili vlastné koncepty a realizujeme ich spoločne so zákazníkmi.

Vaša kontaktná osoba

Lagermax Logistics Austria GmbH | Salzburg Prok. Christian Reichl
Radingerstraße 16 5020 Salzburg, Rakúsko
T.: +43 662 40902561