Perfekte Kundenbetreuung und optimaler Service

Služby

Viac servisu pre viac spokojnosti

Lagermax svojim zákazníkom ponúka 3 veci: po prvé servis, po druhé servis a po tretie – ešte viac servisu.

Kalkulátor Roadpricing vypočíta veľmi rýchlo a jednoducho diaľničné poplatky pre vaše prepravy v rámci Rakúska. Oblasť poistenia dostane informácie k platným všeobecným rakúskym špedičným podmienkam a informuje vás o CRM-dohodách. Správny postup pri colných formalitách, rozličných oblastiach a charakteristikách a to, čo musíte pri exporte/importe tovaru dodržiavať, sú zhrnuté tu.

Roadpricing

Výpočet vášho Roadpricing jednoducho a rýchlo.

Poistenie prepravy a skladu

Bezpečnosť a zabránenie vzniku škôd je na najvyššom mieste.

Colný proces

Naši colní špecialisti profesionálne vybavia všetky nevyhnutné formality.

Unsere Zollspezialisten erledigen professionell alle notwendigen Formalitäten.
Tampering with the Lagermax Website
Recently our homepage has been copied and falsified for the presumed purpose of fraud. Please carefully check the correct spelling of the URL and of our company when visiting our side. The Lagermax AG points out that we do not accept payments for vehicle transactions and we strongly advise against this procedure.