Perfekte Kundenbetreuung und optimaler Service

Služby

Viac servisu pre viac spokojnosti

Lagermax svojim zákazníkom ponúka 3 veci: po prvé servis, po druhé servis a po tretie – ešte viac servisu.

Kalkulátor Roadpricing vypočíta veľmi rýchlo a jednoducho diaľničné poplatky pre vaše prepravy v rámci Rakúska. Oblasť poistenia dostane informácie k platným všeobecným rakúskym špedičným podmienkam a informuje vás o CRM-dohodách. Správny postup pri colných formalitách, rozličných oblastiach a charakteristikách a to, čo musíte pri exporte/importe tovaru dodržiavať, sú zhrnuté tu.

Roadpricing

Výpočet vášho Roadpricing jednoducho a rýchlo.

Poistenie prepravy a skladu

Bezpečnosť a zabránenie vzniku škôd je na najvyššom mieste.

Colný proces

Naši colní špecialisti profesionálne vybavia všetky nevyhnutné formality.

Unsere Zollspezialisten erledigen professionell alle notwendigen Formalitäten.