Designs / Ideen

Dizajny/nápady

„Modification with Passion“

Lagermax kreatívna dielňa

Práve vďaka našim dlhoročným skúsenostiam z oblasti automobilového priemyslu môžeme takmer všetky predstavy o prestavbe najskôr zakresliť a následne pretaviť do končenej realizácie na uliciach tohto sveta! S podporou našich vynikajúcich dizajnérov a konštruktérov máme my, ale hlavne vy otvorené všetky možnosti!