DPD Katalógové zásielky

Prepravíme všetko rýchlo a bezpečne do cieľa.

Pomocou katalógových zásielok DPD prídu katalógy rýchlo, bezpečne a spoľahlivo k vašim B2B zákazníkom v celom Rakúsku.

Pritom profitujete zo zvyčajne skvelého servisu a štandardov kvality DPD Optimálnou manipuláciou, Full-servisom a krátkymi procesmi ponúka DPD optimálny priebeh procesu zasielania vašich katalógov. Aby mohol DPD zaslať vaše katalógy rýchlo do cieľa, je nevyhnutný minimálny počet 1000 kusov na jedno dodanie.

Pokyny pre optimálne odoslanie:
Všetky zásielky musia mať rovnaký formát, layout a hmotnosť a musia byť zabalené jednotlivo do fólie alebo v kartóne. Zasielanie prebieha na podnikateľské subjekty v celom Rakúsku.

rozmery a hmotnosť

Min Max
Formát 14,8 x 21,0 x 1,5 cm 25,0 x 36,0 x 5,0 cm
Hmotnosť 200 g 2350 mm|3.500 g

Vaše výhody

  • Dodanie najneskôr do 4 pracovných dní
  • Odovzdanie proti potvrdeniu o prijatí
  • Perfektná kontrola a sledovanie pomocou www.dpd.at alebo www.dpd-business.at
  • Národné zaslanie, ako aj zaslanie do susedného štátu EÚ možné
  • Full-service (kompletné umiestnenie etikety) prípadne individuálne dohody pre spätné zásielky
  • Ľahko skontrolovateľné kvóty pre doručenie a tým pádom kvalita zasielacej akcie cez www.dpd-business.at

Zasielať možno katalógy, kalendár, rôzne tlačoviny, cenníky, predajné podklady, ako aj iné materiály masového charakteru, ako napríklad vzory predlohy k nahliadnutiu spolu s obsahovými hláseniami.